3. ETAP TOKİ FIRIN İHALE İLANI (06/06/2017)

1- İlçemiz Yukarı Sarhan Mahallesi 3. Etap Toki Civarında 1147 Ada 1 Nolu Parsel Üzerine Belediyemiz tarafından yaptırılan Fırın 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ve açık teklif vermek suretiyle on (10) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 06.06.2017 tarihinde müsadif Salı günü saat 14:00'da Belediye Toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye konu işyerinin aylık Muhammen Bedeli 200,00 TL'dir.

4- İhaleye İştirak edeceklerin 750,00 TL olan geçici ve özel teminat tutarını, en geç ihale günü, saat 14:00'a kadar Belediyemiz hesabı carisine yatırarak evrakların Belediyemiz Yazı İşleri Birimine teslim edeceklerdir.

5- Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.