Adıyaman Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Adıyaman Valiliği İl Afet ce Acil Durum Müdürlüğünün 09.01.2020 tarih ve 5086 sayılı
yazısı ile İlçemiz Yenibesni Mahallesi ve Korupınar mahallesinde Ek'te gönderilen tabloda
belirtilen alanlar Afete maruz bölgeden çıkartılmış ve Afete maruz bölge olarak belirlenmiş
olup,
Gerekli bilgi imar ve şehircilik müdürlüğümüzden alınabilir.