AMBALAJ ATIKLARININ GERİ KAZANIM PROJESİ (AZİM ŞEHRE ,TEMİZ ÇEHRE )

Hızla artan nüfus, gelişen sanayi ve teknolojideki ilerlemeler sonucunda insanların doğal çevresi üzerindeki etkilerinin giderek artması ve buna bağlı olarak doğal kaynakların hızla tükenmesi GERİ KAZANIM ve ÇEVRE konusunu dünya gündeminin ilk sıralarına yerleştirmiştir.

Sağlıklı yaşamın ön koşulu olan doğal kaynakların yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde korunması için doğal ve ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda tüketim sonucu oluşan plastik, cam, metal, kağıt ve karton gibi ambalaj atıklarının oluştukları yerlerde diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve sağlıklı bir geri kazanım sisteminin oluşturulması için,hazırladığımız “GERİ KAZANIM PROJESİ” ile oluşan atıklarımızı mutfak atıklarından ayrı toplama proje başlatmış bulunuyoruz.Belediye ekibiyle birlikte tek tek hanelere poşetler dağıtılıp broşürlerle hanelere bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.Asıl amaçlarımızdan biri ise bu proje saysesinde Katı Atık deponi alanında depolanacak atık miktarını azaltarak depolama sahasının ömrünü uzatacak ayrıca ambalaj atıkları kaynağında kullanıcıları tarafından ayrıldığı , evsel nitelikli atıklarla karışıp kirlenmediği için değerinin kaybetmeyeceke , ekonomiye katkı sağlayacaktır.

Okullar, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, oteller, sağlık kuruluşları, marketler, satış noktaları, fabrikalar, alışveriş merkezleri ve stadyumlar gibi ilçemizde ambalaj atığının yoğun oluştuğu yerlerde ilgili koordinasyon sağlanarak, geri kazanılabilir atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanmasına yönelik çalışmalarımız başlamıştır.