ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (04.08.2020)

Belediyemiz İmar Sınırları İçerisinde, Pınarbaşı mahallesinde bulunan 421 ada ve 422 ada nolu parselleri kapsayan alanda 2981/3290 sayılı kanunun 15. maddesi (ek:1) ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işine ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun 19. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmış olup, 04.08.2020 tarihinden itibaren 30 günlük askıya çıkarılmıştır.