ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (08.06.2020)

Belediyemiz imar sınırları içerisinde olan Oyalı Mahallesi 865 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10parsel, 918 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 nolu parsel, 971 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parsel, 975 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parsellerin  bulunduğu alanda 2981/3290 sayılı kanunun 15. Maddesi (ek:1) ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işine ait Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi gereği İmar Uygulaması yapılmış olup, Belediyemiz ilan panosunda 08.06.2020 tarihinden itibaren 30 günlük askıya çıkarılmıştır.