ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ (28.08.2020)

Belediyemiz İmar sınırları içerisinde olan Ciritmeydan Mahallesi 445 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda 2981/3290 sayılı kanunun 15. Maddesi (ek:1) ile 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işine ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun 19. Maddesi gereği İmar Uygulaması yapılmış olup, Belediyemiz ilan panosunda 28.08.2020 tarihinden itibaren 30 günlük askıya çıkarılmıştır.