ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ (01.03.2019)

Belediyemiz imar sınırları içerisinde olan Cırıtmeydan  Mahallesinde bulunan 1197  Ada  1,2,3,4,5,  Nolu  parseller,30 Ada 269,270,283,286,288,289,290,296,298,353 ve 359 parseller,441 Ada 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 Nolu parseller,508 ada 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 ve 28 Nolu parseller ve Oyalı mahallesi 865 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsel ve adalarda 3194 sayılı imar kanununun 18.Maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işine parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun 19.maddesi gereği imar uygulaması yapılmış olup,Belediyemiz ilan panosunda 01.03.2019 tarihinden itibaren 30 Günlük askıya çıkarılmıştır.