ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ (05.03.2019)

Belediyemiz imar sınırları içerisinde olan 15 Temmuz şehitler Mahallesinde bulunan 750  Ada  1,2,3,4,5,6,7,8  Nolu  parselleri kapsayan alanda 2981/3290 sayılı kanunun 15.Maddesi (ek:1) ile 3194 sayılı imar kanununun 18.Maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işine parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun 19.maddesi gereği imar uygulaması yapılmış olup,Belediyemiz ilan panosunda 05.03.2019 tarihinden itibaren 30 Günlük askıya çıkarılmıştır.