ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ (05.032019)

Belediyemiz imar sınırları içerisinde olan Pınarbaşı Mahallesinde bulunan 665  Ada  1,2,3  Nolu  parseller,662 ada 7,12,15,16 Nolu  Parselleri kapsayan alanda  3194 sayılı imar kanununun 18.Maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işine parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun 19.maddesi gereği imar uygulaması yapılmış olup,Belediyemiz ilan panosunda 05.03.2019 tarihinden itibaren 30 Günlük askıya çıkarılmıştır.