ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ 08.05.2020

Belediyemiz imar sınırları içerisinde olan  *Erdemoğlu Mahallesi 464 Ada 4,5 ve 6 nolu parseller, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi 753 ada 1 nolu parsel ve 756 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  ve 11 parselleri* kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun *18. Maddesi* gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işine ait parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun *19. Maddesi* gereği imar uygulaması yapılmış olup, Belediyemiz ilan Panosunda 08.05.2020 tarihinden itibaren 30 günlük askıya çıkarılmıştır.