ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ 14.05.2020

Belediyemiz imar sınırları içerisinde olan Erdemoğlu Mahallesi 462 ada 2 nolu parsel ve 1208 ada 1 nolu parselde bulunan alanda 2981/3290 sayılı kanunun *15. Maddesi* (ek:1) ile 3194 sayılı İmar Kanununun *18. Maddesi* gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işine ait parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi gereği imar uygulaması yapılmış olup, Belediyemiz İlan panosunda 14.05.2020 tarihinden itibaren 30 günlük askıya çıkarılmıştır.