ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ (15.02.2019)

Belediyemiz imar sınırları içerisinde olan Pınarbaşı Mahallesinde bulunan 484 Ada  14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27 Nolu parseller ve 499 ada 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33  ve 34 Nolu Parseller,503 ada 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 ve 24 nolu parseller ve 1223 ada 1,2,3 ve 4 nolu adaları kapsayan alanda 2981/3290 sayılı kanunun 15.Maddesi(ek:1) ile 3194 sayılı imar kanununun 18.Maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işine parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun 19.maddesi gereği imar uygulaması yapılmış olup,Belediyemiz ilan panosunda 22.02.2019 tarihinden itibaren 30 Günlük askıya çıkarılmıştır.