ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ (15.02.2019)

Belediyemiz imar sınırları içerisinde olan Pınarbaşı Mahallesinde bulunan 797  Ada  1,2,3,4,5 ve 6 Nolu parseller,798  ada 1,2 ve 3 Nolu Parseller,801 ada 1 Nolu parsel,802 ada 1 Nolu parsel 1222 ada 1,2,3,4,5, Nolu parsel,1224 ada 1,2,3,4,5,6 ve7 nolu parseller 1231 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 Nolu parseller ve 1223 ada 1,2,3 ve 4 nolu  adaları ve parselleri kapsayan alanda 2981/3290 sayılı kanunun 15.Maddesi(ek:1) ile 3194 sayılı imar kanununun 18.Maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işine parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun 19.maddesi gereği imar uygulaması yapılmış olup,Belediyemiz ilan panosunda 15.02.2019 tarihinden itibaren 30 Günlük askıya çıkarılmıştır.