ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ 23.12.2019

Belediyemiz imar sınırları içerisinde olan Erdemoğlu mahallesi 462 ada 2 nolu parsel ve 1208 ada 1 nolu parselde bulunan alanda 2981/3290 sayılı kanunun 15. Maddesi (ek:1) ile 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işine ait parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun 19. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmış olup, Belediyemiz ilan panosunda 23.12.2019 tarihinden itibaren 30 günlük askıya çıkarılmıştır.