ARSA VE ARAZİ DÜZENLENMESİ - 2 (07.04.2021)

Belediyemiz imar sınırları içerisinde olan Oyalı Mahallesi  924  ada 1 ve 2 nolu parsellerin  bulunduğu alanda 2981/3290 sayılı yasanın Ek-1 maddesi  ile  3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi  işine ait parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi gereği imar uygulaması yapılmış olup, Belediyemiz ilan panosunda  05.04.2021  tarihinden itibaren 30 günlük askıya çıkarılmıştır.