ARSA VE ARAZİ DÜZENLENMESİ - 3 (07.04.2021)

Belediyemiz imar sınırları içerisinde olan Erdemoğlu Mahallesi  462  ada 3 nolu parsel ve 1208 ada 6 parsellerin  bulunduğu alanda2644 sayılı tapu kanununun 21.maddesine göre yoldan ihdas ve  2981/3290 sayılı yasanın Ek-a maddesi  ile  3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi  işine ait parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi gereği imar uygulaması yapılmış olup, Belediyemiz ilan panosunda  05.04.2021  tarihinden itibaren 30 günlük askıya çıkarılmıştır.