ARSA VE ARAZİ DÜZENLENMESİ (22.02.2021)

İLAN METNİ

Belediyemiz imar sınırları içerisinde olan Çat Mahallesi  1036  ada 1 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda 2981/3290 sayılı kanunun  15. Maddesi (ek:1) ile  3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi  işine ait parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi gereği imar uygulaması yapılmış olup, Belediyemiz ilan panosunda  15.02.2021  tarihinden itibaren 30 günlük askıya çıkarılmıştır.