Besni İlçesi İlçe Bütünü (21.06.2017)

Besni İlçesi İlçe Bütünü imar planı revizyonu yapılmış olup, 3194 Sayılı imar kanununun 8.maddesinin B bendi gereğince imar plan revizyonu yapılmıştır. 21.06.2017