Cırıt Meydan Mah. 1198 Ada 1 Nolu Parsel İmar Uygulaması

İlçemiz Cırıt Meydan Mahallesi içerisinde yer alan 1198 ada 1 nolu parseli Kapsayan alanda 2981/3290 Sayılı Kanunun 15. Maddesi (ek:1) ile 3194 sayılı imar Kanununun 18. Maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işine ait Parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı İmar kanunun 19. maddesine göre imar uygulaması yapılmış olup, Belediyemiz ilan ponosunda 10.01.2018 tarihinden itibaren 30 Gün Askıya Çıkarılmıştır.