CIRIT MEYDAN MAHALLESİ 1198 ADA 2,3 VE 4 NOLU PARSEL ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ

İlçemiz Cırıt Meydan Mahallesi içerisinde yer alan 1198 ada 2,3 ve 4 parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işine ait Parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanunun 19. maddesi gereği imar uygulaması yapılmış olup, Belediyemiz ilan panosunda 17.10.2018  tarihinden itibaren 30 Günlük askıya çıkarılmıştır.