Hasan Tütün ( Cırıtmeydan ) Mahallesi Arsa ve Arazi Düzenlemesi 26.05.2017

İlçemiz Hasan Tütün ( Cırıtmeydan ) Mahallesinde bulunan 810 ada 1 nolu parselde arsa ve  arazi düzenleme işine ait parselasyon işine ait parselasyon haritaları ve dağıtım cetvelleri 3194 Sayılı imar kanununun 18. ve 19. maddeleri gereği imar uygulaması yapılmıştır. 26.05.2017