İHALE 03.10.2017

T.C. BESNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

(Fen İşleri Müdürlüğü) 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve şu an kullanılmayan atıl durumdaki Çat Mahallesi Ustahan Petrolden Soğuk Pınar Restorana kadar olan Eski Kullanılmayan Demir Boruların Zeminin altından çıkarıldıktan sonra zeminin eski haline getirilmesi şartı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45'nci Maddesi gereğince açık artırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile Peşin olarak satılacaktır. 
2. İhale 03.10.2017 tarihine müsadif Salı günü saat 14.00’te Belediye Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.;
3. Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatta bulunabilirler.