İhale 26.01.2018 ( PARKOMAT )

1- İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarda trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla Belediyemizce Parkomat İşletme işi 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 26.01.2018 tarihinde müsadif Cuma günü saat 14:00'da Belediye Toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3- Aylık Muhammen kira bedeli:2.200,00 TL.'dir

4- İhaleye İştirak edeceklerin 5.000,00 TL olan geçici ve özel teminat bedelini, en geç ihale günü ihale saatine kadar belediyemiz hesabı carisine yatırarak, Evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir.

5 - İhale Şartnamesi, Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL Karşılığında Belediyemiz Ayniyat saymanlığından temin edilebilir. İhaleye Teklif Verecek olanların, Onaylı şartnameyi satın alması zorunludur. İhaleye iştirak edecek istekli, ihalede her artırımda en az 100,00 TL pey sürecektir.