İhale 26.12.2017

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Yeni Besni Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan 1, 4 (3 Adet) ve 8 (2 Adet) nolu dükkan ile İlçemiz Çat Mahallesi Otoğar İçerisindeki 2,3,4,5 ve 6 nolu bilet kesme yazıhaneleri 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 26.12.2017 tarihinde müsadif Cuma günü saat 14:00'da Belediye Toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3- Aylık Muhammen kira bedeli:

Yeni Besni Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan 1 Nolu işyerinin aylık muhammen kira bedeli 140,00 TL.

Yeni Besni Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan 4 (3 Adet) Nolu ve 8 (2Adet) nolu işyerlerinin aylık muhammen kira bedeli 385,00 TL.

Çat Mahallesi Otogar içerisinde bulunan 2,3,4,5 ve 6 nolu bilet kesme yazıhanelerinin her birinin aylık muhammen kira bedeli 525,00 TL.dir

4- İhaleye İştirak edeceklerin 1.500,00 TL olan geçici ve özel teminat bedelini, en geç ihale günü ihale saatine kadar belediyemiz hesabı carisine yatırarak, Evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir.

5 - İhale Şartnamesi, Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL Karşılığında Belediyemiz Ayniyat saymanlığından temin edilebilir. İhaleye Teklif Verecek olanların, Onaylı şartnameyi satın alması zorunludur. İhaleye iştirak edecek istekli, ihalede her artırımda en az 100,00 TL pey sürecektir.