İhale İlanı (10.11.2017) Belediye Hamamı

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Çat Mahallesinde bulunan Belediye Hamamı 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 10.11.2017 tarihinde müsadif Cuma günü saat 14:00'da Belediye Toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3- Aylık Muhammer kira bedeli 150,00 TL'dir.

4- İhaleye İştirak edecek kişi veya kişilerin; İhaleye konu yer için 1.000,00 TL. olan geçici ve özel teminat bedelini, en geç ihale günü saat 12:00'a kadar belediyemiz hesabı carisine yatırmaları şarttır.

5 - İhaleye İştirak edecek kişi veya kişiler İhale şartnamesini 50.00 TL. karşılığında Belediyemiz ayniyat saymanlığından temin edecekler, ayrıca ihalede her artırmada en az 30.00 TL. pey süreceklerdir.

5 - Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.