İHALE İLANI 1208 ADA 3 PARSEL (10.06.2020)

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz, Erdemoğlu Mahallesi 1208 ada 3 parselde kayıtlı 1.510,00 m2 yüzölçümlü ve imar planında Ayrık Nizam 7 kata (A-7) müsadeli, Kask:2,40, konut+ticaret emsal olarak geçen imarlı olan taşınmaz 2886 sayılı Devlet kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile satılacaktır.

İhale 23.06.2020 tarihine müsadif Salı günü saat 15:00'da Belediye Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacaktır. 

Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler hergün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.

Keyfiyet ilan olunur.