İHALE İLANI 1208 ADA 5 PARSEL

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz, Erdemoğlu Mahallesi 1208 ada 5 parselde kayıtlı 1.510,01 m2 yüzölçümlü ve İmar Planında Ayrık Nizam 7 Kata (A-7) müsadeli, Kask: 2,40, konut+ticaret emsal olarak geçen, imarlı olan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık arttırma ve açık teklif vermek suretiyle ihaleye çıkacaktır. 

İhale 12.06.2020 tarihine müsadif Cuma günü saat 14:00' da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır. 

İhale ile ilgili ayrıntı bilgiyi Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde Şartnameyi görüp okuya bilirler.