İHALE İLANI 1222 ADA 6 PARSEL

T.C.

BESNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

             1-  Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz, Erdemoğlu Mahallesi 1222 ada 6 parselde kayıtlı 1.500,00 m2 yüzölçümlü ve imar planında A-6  ve  1,80 emsal olarak imarlı olan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile satılacaktır.

 2- İhale 27.07.2021 tarihine müsadif Salı günü saat 14:30 ‘da Belediye Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

 3- Söz konusu; İlçemiz, Erdemoğlu Mahallesi 1222 ada 6 parselde kayıtlı 1.500,00 m2 yüzölçümlü ve imar planında A-6  ve  1,80 emsal olarak imarlı  olan taşınmaz  muhammen satış bedeli KDV hariç 680.000,00 TL’dir.

 4-  İhaleye iştirak edeceklerin 100.000,00 TL olan geçici ve özel teminat tutarını, en geç ihale günü  saat 12:00’a kadar  Belediyemiz hesabı carisine yatırmaları şarttır.

 5- Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.

 Keyfiyet ilan olunur.