İHALE İLANI 235 ADA 25 PARSEL (18.02.2021)

T.C.

BESNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

              1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz, Ali Erdemoğlı Mahallesi 235 ada 25 parselde kayıtlı 635,55 m2 yüzölçümlü ve imar planında Teknik Altyapı olarak geçen imarlı olan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile satılacaktır.

2- İhale 02.03.2021 tarihine müsadif Salı günü saat 14:00 ‘da Belediye Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3- Söz konusu; İlçemiz, Ali Erdemoğlu Mahallesi 235 ada 25 parselde kayıtlı 635,55 m2 yüzölçümlü ve İmar Planında Teknik Altyapıolarak geçeni marlı  olan taşınmaz muhammen satış bedeli KDV HARİÇ 15.000,00 TL’dir.

 4-  İhaleye iştirak edeceklerin 1.500,00 TL olan geçici ve özel teminat tutarını, en geç ihale günü  saat 14:00’a kadar  Belediyemiz hesabı carisine yatırmaları şarttır.

 5- Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.

 Keyfiyet ilan olunur.