İHALE İLANI 439 ADA 5 PARSEL

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz, Pınarbaşı Mahallesi 439 ada 5 parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü ve imar planında Ticari Alan olarak imarlı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık arttırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile satılacaktır.

İhale 06.03.2020 tarihine müsadif Cuma günü saat 15:00'da Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuya bilirler.