İHALE İLANI 439 ADA 6 PARSEL

İlgi

:10.01.2020 tarih 04 sayılı Belediye Encümen Kararı
Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz, Pınarbaşı Mahallesi 439 ada 6 parselde
kayıtlı 1.502,98 m2 yüzölçümlü ve imar planında Akaryakıt İstasyonu olarak imarlı olan
taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ve açık
teklif vermek suretiyle ihale ile satılacaktır.

İhale 31.01.2020 Cuma günü saat 14:00’da Belediye Encümen salonunda, Encümenlerin huzurunda olacaktır. Detaylı bilgi ve şartnameyi okumak için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.