İhale İlanı (Beton Briket - Kilittaşı Makinesi ve Elemanları)(24.03.2017)

1- Belediyemiz Envanterinde bulunan Beton Briket - Kilittaşı Makinesi ve Elemanlarının 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile satılacaktır.

2 - İhale 24.03.2017 tarihinde müsadif Salı günü saat 14:30'da Belediye Toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Belediyemiz Envanterinde bulunan Beton Briket - Kilittaşı Makinesi ve Elemanlarının Muhammel Bedeli 7.500,00 TL'dir.

4- İhaleye İştirak edeceklerin 1.000,00 TL olan geçici ve özel teminat tutarını, en geç ihale günü, saat 12:00'a kadar Belediyemiz hesabı carisine yatırmları şarttır.

5- Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.