İHALE İLANI CAFE RESTOURANT VE BÜFE ( MUSTAFA IŞIKLI PARKI İÇERİSİ) (23.01.2018)

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz K.Hasan Tütün Mahallesi, Mustafa Işıklı Park İçerisine Cafe, Restourant ve büfe yapmak üzere 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 23.01.2018 tarihinde müsadif Salı günü saat 14:00'da Belediye Toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3- Aylık Muhammen kira bedeli Yaz ve Kış Ayları Dahil 800,00 TL'dir.

4- İhaleye İştirak edeceklerin 5.000,00 TL olan geçici ve özel teminat bedelini, en geç ihale günü saat 12:00'a kadar belediyemiz hesabı carisine yatırarak, Evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir.

5 - İhale Şartnamesi, Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL Karşılığında Belediyemiz Ayniyat saymanlığından temin edilebilir. İhaleye Teklif Verecek olanların, Onaylı şartnameyi satın alması zorunludur. İhaleye iştirak edecek istekli, ihalede her artırımda en az 50,00 TL pey sürecektir.