İhale İlanı ( Erdemoğlu Mahallesi Leylekli Park İçerisindeki Cafe)

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi, Leylekli Park içerisindeki Cafe 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma ve açık Teklif vermek suretiyle ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 23.12.2016 tarihinde müsadif Cuma günü saat 14:30'da Belediye Toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Aylık muhammen kira bedeli 500.00 TL'dir.

4 - İhaleye iştirak edeceklerin 4.000,00 TL olan geçici ve özel teminat tutarını, en geç ihale günü saat 12:00'ye kadar Belediyemiz Hesabı carisine yatırmaları şarttır.

5 - Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.