İhale İlanı ( Hurda Demir ) 07.03.2017

1- Belediyemiz Demir Atölyesi ve İnşaat alanlarında arta kalan, Park ve Bahçelerden çıkan işe yaramaz demir hurdaları yer işgal ettiğinden ihale ile satışın yapılması için 2886 sayılı devlet ihale kanununun 51. maddesi (a) fıkrası gereğince isteklilerden teklif almak suretiyle satışın peşin olarak yapılmasına karar verilmiştir.

2 - İhale 07.03.2017 tarihinde müsadif Salı günü saat 14:00'da Belediye Toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.