İhale İlanı ( Hurda Demir ) 18.10.2016

1- Belediyemiz Atölyelerde biriken hurda demirlerin 2886 sayılı devlet ihale kanununun 51. maddesi (a) fıkrası gereğince isteklilerden teklif almak suretiyle ihale ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale 18.10.2016 tarihinde müsadif Salı günü saat 14:00'da Belediye Toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.