İhale İlanı ( İlçemiz erdemoğlu Mah. Eski Tekel Depoları Girişindeki 35 m2 alan ) (18.10.2016)

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi, Eski Tekel Depoları girişindeki 35 M2 alan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma ve açık Teklif vermek suretiyle ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 18.10.2016 tarihinde müsadif Salı günü saat 14:30'da Belediye Toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi, Eski Tekel Depoları girişinde ki 35 M2 lik alanın muhammen kira bedeli 100.00 TL'dir.

4 - İhaleye iştirak edeceklerin 500,00 TL olan geçici ve özel teminat tutarını, en geç ihale günü saat 12:00'ye kadar Belediyemiz Hesabı carisine yatırmaları şarttır.

5 - Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.