İhale İlanı ( İlçemiz K. Hasan Tütün Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı İçerisinde 55 M2 lik alan (18.10.2016)

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi, Muhsin Yazıcı oğlu Parkı İçerisindeki 55 m2 lik alan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma ve açık Teklif vermek suretiyle ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 18.10.2016 tarihinde müsadif Salı günü saat 15:00'da Belediye Toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - İlçemiz Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi, Muhsin Yazıcı oğlu Parkı İçerisindeki 55 m2 lik alanın muhammen kira bedeli 250.00 TL'dir.

4 - İhaleye iştirak edeceklerin 1.000,00 TL olan geçici ve özel teminat tutarını, en geç ihale günü saat 12:00'ye kadar Belediyemiz Hesabı carisine yatırmaları şarttır.

5 - Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.