İHALE İLANI(17.07.2017)

T.C. BESNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Erdemoğlu Mahallesinde bulunan Yılmaz Cafenin ihale ile kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesine karar verilmiştir.

 

T.C. BESNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Fen İşleri Müdürlüğü)

1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Erdemoğlu Mahallesindeki Yılmaz Cafe 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2. İhale 28.07.2017 tarihine müsadif Cuma günü saat 14.00’da Belediye Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.;
3. Aylık kira bedeli yaz ve kış ayları dahil 1.500,00 TL’dir.
4. İhaleye iştirak edeceklerin 15.000,00 TL olan geçici ve özel teminat tutarını, en geç 28.07.2017 tarihi saat 12:00’ye kadar Belediyemiz hesabı carisine yatırmaları şarttır.
5. Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler. Keyfiyet ilan olunur.