İMAR PLANI TADİLATI (26.09.2019)

Belediyemiz imar sınırları içerisinde olan Pınarbaşı Mahallesi 402 ada 15,16,17,18,19,20 ve 21 numaralı Parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işine ait parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi gereği imar uygulaması yapılmış olup, Belediyemiz ilan panosunda 26.09.2019 tarihinden itibaren 30 günlük askıya çıkarılmıştır.