İMAR TADİLATI 09.05.2018)

Belediyemiz imar sınırları içerisinde yer alan Pınarbaşı mahallesinde bulunan 1222 Ada 1.2.3,4ve 5 parseller ve 1231 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 Parsel numaralı adalarda ve parsellerde parselleri kapsayan alanda 2981/3290 sayılı kanunun 15.Maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işine ait parselasyon Planı ve Dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi gereği imar uygulaması yapılmış olup ,Belediyemiz ilan panosunda 09.05.2018 tarihinden itibaren 30 Günlük askıya çıkarılmıştır.