Leylekli Park İçerisindeki 360 Mekan Cafe İhale (22.12.2017)

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Erdemoğlu Mahallesi, Leylekli Park İçerisindeki 360 Mekan Cafe 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 22.12.2017 tarihinde müsadif Cuma günü saat 14:30'da Belediye Toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3- Aylık Muhammen kira bedeli Yaz ve Kış Ayları Dahil 2.000,00 TL'dir.

4- İhaleye İştirak edeceklerin 20.000,00 TL olan geçici ve özel teminat bedelini, en geç ihale günü saat 12:00'a kadar belediyemiz hesabı carisine yatırarak, Evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir.

5 - İhale Şartnamesi, Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL Karşılığında Belediyemiz Ayniyat saymanlığından temin edilebilir. İhaleye Teklif Verecek olanların, Onaylı şartnameyi satın alması zorunludur. İhaleye iştirak edecek istekli, ihalede her artırımda en az 100,00 TL pey sürecektir.