Pınarbaşı mah. 459 ada 458,459,709 ve 710 nolu parsellerdekayıtlı taşınmazlar bulunduğu alanda imar plan tadilatı

İlçemizde Pınarbaşı mah. 459 ada 458,459,709 ve 710 nolu parsellerdekayıtlı taşınmazlar bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin B bendi gereğince imar plan tadilatı yapılmış olup 12.05.2015 tarihinden itibaren 30 günlük askıya çıkarılmıştır. (12.05.2015)