Pınarbaşı Mahallesi 407, 410, 414, 420, 425, 427, 431, 433 ve 437 Ada İmar Uygulaması

İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi içerisinde yer alan 407 ada 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48 nolu Parsel, 410 Ada 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 Nolu Parsel,  414 Ada 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 Nolu Parsel, 420 Ada 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 Nolu Parsel, 425 Ada 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 Nolu Parsel, 427 Ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 Nolu Parsel 431 Ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 nolu Parsel, 433 Ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 Nolu Parsel ve 437 Ada 3,45,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 nolu Parselleri Kapsayan alanda 2981/3290 sayılı kanunun 15. Maddesi (EK-1) ile 3194 sayılı imar Kanununun 18. Maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi işine ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 3194 sayılı imar kanunun 19. Maddesi gereğince imar uygulaması yapılmış olup, Belediyemiz ilan ponosunda 15.11.2017 tarihinden itibaren 30 Gün Askıya Çıkarılmıştır.