TC.BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU (22.06.2018)

İHALE KONUSU TAŞINMAZ

Adıyaman/Besni/Aşağı Sarhan; 145 Ada,2 Parsel 42.241.00 m2 

GEÇİCİ TEMİNAT 

25.000 TL

İHALE ŞARTNAME BEDELİ

100 TL