TEKEL DEPOLARININ MALZEME KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALESİ

T.C.

BESNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Fen İşleri Müdürlüğü)

 

 

            1-İlçemiz Erdemoğlu mahallesinde Belediyemize tahsisli 462 ada 2 nolu parselde ve 1208 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde bulunan eski Tekel depolarının malzeme karşılığı yıkım işi ihalesi,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık arttırma ve açık teklif vermek suretiyle ihale ile verilmesi ile ilgili karar verilmiştir.

 

2- İhale 08.11.2019 tarihine müsadif Cuma günü saat 14:00 ‘da Belediye Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

 

3 – Söz konusu; ihale ili yapılacak hurda karşılığı yıkım işinin muhammen bedeli  KDV hariç 550.000,00 TL’dir

 

4-  İhaleye iştirak edeceklerin 50.000,00 TL olan geçici ve özel teminat tutarını, en geç ihale günü saat 12:00`a kadar  Belediyemiz hesabı carisine yatırmaları şarttır.

 

5- Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde şartnameyi görüp okuyabilirler.

 

Keyfiyet ilan olunur.