Besni Belediye Başkanlığından Açıklama

Besni Belediyesi web sayfasında belediyenin içinde bulunduğu menfi durumun halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla “Sadece 2018 Yılına ait Müfettiş Raporu” başlığıyla yayımlanan raporda “Kamu Zararı Oluşturan İşlemler” başlığı altında şu ifadelere yer verilmiştir: 
‘Bazı alımı yapılan şıra alımlarının “T.B.M.M başkan vekili Ahmet AYDIN’a gelen misafirlerine ikram etmesi için şıra alım bedeli “ adı altında harcama belgeleri düzenlenmesine rağmen, bu şıraların T.B.M.M’ye gönderildiğine dair bilgi belgenin bulunmadığı, bu gıdaların en son yine gerçekleştirme görevlisi Hasan Hüseyin AKBAŞ’ın zimmetinde göründüğü tüm alımların bu kişi tarafından gerçekleştirildiği, Böylelikle 436.529.00 TL kamu zararına neden olduğu incelenmiştir.’denilmiştir.
Buna göre kamunun uğratıldığı zararın soruşturulması ve ilgili kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Konunun raporda da belirtildiği üzere Adıyaman milletvekili Ahmet AYDIN ve Adıyaman eski milletvekili Mehmet METİNER ile ilgili sadece harcama belgeleri üzerinde isimlerinin bulunuyor olması sebebiyle zan altında bırakıldığı açıktır. Soruşturmaya konu harcama belgelerinin incelenmesi bağımsız yargının alanına girmekle birlikte sadece 2018 yılı içerisinde yapılan şire harcamaları adı altında teslim makbuzu dahi olmayan ürünlerin açıklama kısmına Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Adıyaman Eski Milletvekili Mehmet Metiner’in isimleri kullanılmıştır. Adı geçen Milletvekillerine raporda beyan edilen harcama konusunda böyle bir teslimatın yapılmadığı tarafımızdan tespit edilmiş olup, konu ile ilgili olarak adı geçen Gerçekleştirme Görevlisi ile Harcama Yetkilisi hakkında soruşturma başlatılmıştır. 
Söz konusu müfettiş Raporunda açıkça; “Dolayısıyla belediyeye alınan şire malzemelerinin ne zaman, ne miktarda, nereye veya kimlere verildiğinin belirli olması gerekmektedir. Ancak, alım yapıldığı belirtilen tüm mallar gerçekleştirme görevlisi Hasan Hüseyin AKBAŞ tarafından alınmış olup bu malların akıbeti hakkında herhangi bir bilgi belgeye tesadüf edilmemiştir. 
Belediye adına yapılan harcamalarda şüphe uyandıran işlemler söz konusudur. Raporda da açıklandığı üzere yapılan tek taraflı harcama kalemleri düzenlemek suretiyle kamunun zarara uğratılması ve bazı kişi ve kuruluşlar töhmet altında tutulduğu görüldüğünden belediye adına yapılan harcamalar inceleme ve soruşturma konusu edilmiştir.
Yapılan inceleme sonucunda raporda;  haksız ve hukuksuz şekilde yapılan usulsüz harcamalara bazı şahısların ismi üzerinden kılıf bulma gayreti ile hareket edildiği kuşkusu üzerine yasal süreç başlatılmıştır.
Bu şire malzemeleri taşınır kayıtlarından toplu halde çıkılmış olup nereye, ne zaman ve ne miktarlarda verildiği belli değildir.” İfadeleri yer almaktadır. Buna rağmen söz konusu haberin tarafsız yayın ilkelerine aykırı olarak içerikle alakalı raporun bir kısmının yanlı bir şekilde işlendiği görülmektedir.