KVKK AYDINLATMA METNİ

KVKK AYDINLATMA METNİ
GERİ
Besni Belediyesi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını, toplama yöntemlerini, hukuki sebeplerini ve haklarınızı siz değerli kullanıcılarımıza açıklamak istiyoruz.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Besni Belediyesi, adresinde mukim veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziksel ortamlarda, belediyemizin sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanmanız kapsamında KVKK’ya uygun şekilde toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz;

Hizmetlerimizin daha iyi bir şekilde sunulması,
Belediyemizin mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
İlgili kişilere özelleştirilmiş içerik ve reklamların sunulması amacıyla işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz, gerektiğinde yalnızca yasal yükümlülükler çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi gereğince;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenen verileri hakkında bilgi talep etme,
Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki haklarınızın bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Copyright 2024 Besni Belediyesi
BESNİ BELEDİYESİ
KAPAT